ГОУ СПО Луганской Народной республики

ДОУ СПО Луганської Народної республіки

Краснолучский
горно-промышленный
колледж

г. Красный Луч, Луганское шосcе, 27

Краснолуцький
гірничо-промисловий
коледж

м. Красний Луч, Луганське шосе, 27

Телефоны горячей линии по реализации
Гуманитарной программы по воссоединению народа Донбасса:
0669905047, (06432) 9-65-71

Специальности

5.05030301
Збагачення корисних копалин

Молодший спеціаліст технік-технолог призначений для роботи: в гірничодобувній, металургійний, гірничо-хімічній галузях промисловості на гірничодобувних, гірничозбагачувальних підприємствах, збагачувальних і брикетних фабриках, у відділах технічного контролю, в лабораторіях, науково-дослідних і конструкторських організаціях з різними формами власності на первинних посадах: лаборант, майстер дільниці (цеху), начальник зміни, начальник дільниці (цеху) та інших посадах, що підлягають зміщенню молодшими спеціалістами з вищою освітою відповідно до типових, галузевих та інших номенклатурних посад.

5.05030103
Експлуатація та ремонт гірничого електромеханічного обладнання та автоматичних пристроїв

Молодший спеціаліст гірничий технік-електромеханік призначений для роботи на шахтах вугільної та гірничо-рудникової промисловості на первинних посадах: механік дільниці по видобутку корисних копалин, механік дільниці підготовчих робіт, гірничий майстер дільниці по монтажу і демонтажу гірничого обладнання, а також на посадах, котрі обіймають молодші спеціалісти з вищою освітою відповідно типових, галузевих та інших номенклатурних посад.

5.05010201
Обслуговування комп’ютерних систем та мереж

Молодший спеціаліст-технік з обчислювальної технік-підготовлений до роботи в галузях: оборонна промисловість, видавнича справа, поліграфічна діяльність, діяльність в сфері інформатики. Фахівець здатний виконувати зазначену роботу за такими угрупуваннями: керівники підрозділів комп’ютерних послуг; оператори електронно-обчислювальної техніки, електромеханіки, монтажники електронного устаткування і може займати первинні посади: майстер з ремонту приладів та апаратури, начальник зміни обчислювального центру, технік обчислювального центру, технік, оператор електронно-обчислювальних машин, електромеханік з ремонту та обслуговування лічильно-обчислювальних машин, регулювальник та монтажник радіоелектронної апаратури та приладів. Тиражування на диски та магнітні стрічки з оригіналу комп'ютерних програм та іншого комп'ютерного забезпечення. Виробництво електронно-обчислювальних машин та іншого устаткування для обробки інформації.

5.03050901
Бухгалтерський облік

Молодший спеціаліст з кваліфікацією «бухгалтер» готується для обліково-економічної роботи в організаціях, підприємствах та установка різних галузей діяльності на первинних посадах, бухгалтер, бухгалтера-ревізора, а також на посадах, які заміщуються молодшими спеціалістами з вищою освітою відповідно до типових, галузевих та інших номенклатурних посад.

5.05030102
Підземна розробка корисних копалин

Молодший спеціаліст гірничий технік-технолог призначений для роботи на шахтах вугільної та гірничорудної промисловості на первинних посадах: гірничий майстер добувної дільниці, гірничий майстер дільниці підготовчих робіт, а також на посадах, котрі обіймаються молодшими спеціалістами з вищою освітою відповідно до типових галузевих та інших номенклатурних посад.

5.07010102
Організація перевезень та управління на автотранспорті

Молодший спеціаліст технік-організатор перевезень готується для роботи по організаційно-управлінській діяльності, пов’язаної з перевезенням вантажів та пасажирів по виконанню транспортно-експедиційних операцій та послуг. Технік-організатор перевезень призначається для роботи в автотранспортних підрозділах підприємств, організацій та закладів автомобільного транспорту, промисловості, будівництва, сільського господарства, торгівлі та сфери обслуговування різних форм власності на посадах: оператор диспетчерської, таксування документів на перевезення та технік по обліку.

5.07010602
Обслуговування та ремонт автомобілів і двигунів

Молодший спеціаліст «технік-механік» готується для виробничо-технічної та організаційно-керівної діяльності, пов’язаної з технічним обслуговуванням автомобілів і двигунів. Технік-механік призначений для роботи в автотранспортних і ремонтних підрозділах підприємств, організацій, установ різних галузей народного господарства з різними формами власності на посаді технік по обліку, майстра-бригадира ремонтної дільниці комплексу підготовки виробництва.

5.03050401
Економіка підприємства

Молодший спеціаліст-економіст готується для планово-економічної, організаційно-управлінської, фінансової діяльності в галузі економіки на виробництві, в сфері послуг, в управлінні. Він може працювати на первинних посадах економіста по установках різних форм власності, а також на посадах, що заміщують молодшими спеціалістами з вищою освітою відповідно до типових, галузевих та інших номенклатурних посад.

5.04010602
Прикладна екологія

Технік-еколог готується для роботи як молодший спеціаліст-еколог, здатний вирішувати широке коло питань охорони навколишнього середовища і раціонального використання природних ресурсів в різних галузях виробництва і в інших сферах народного господарства. Спеціаліст одержує підготовку в гідрогеології, інженерної геології, хімії і хімічної технології та з питань дослідження і раціонального контролю навколишнього середовища. Технік-еколог може працювати в спеціалізованих лабораторіях, проектних, виробничих, науково-дослідних і учбових закладах, спеціалізованих екологічних та санітарно-гігієнічних інспекціях та інших організаціях, де вирішуються питання охорони навколишнього середовища і раціонального використання природних ресурсів, а також гігієни праці на виробництві.