ГОУ СПО Луганской Народной республики

Краснолучский
горно-промышленный
колледж

г. Красный Луч, Луганское шосcе, 27

Телефоны горячей линии по реализации
Гуманитарной программы по воссоединению народа Донбасса:
0669905047, (06432) 9-65-71

Спортивные соревнования

Спорт 

ПОЗДРАВЛЯЕМ ПОБЕДИТЕЛЕЙ!!!

  • 18.09.15 г. Проведение Дня здоровья для студентов 1–4 курсов (Цикловая комиссия физвоспитания, Ломакин И.В. рук. ф.в., преподаватели ф. в. Легеда А.П., Любенко А. Н.; Мартынюк  М. Т.)
  • 25.09.15 г. Футбол в зачете  спартакиады среди техникумов, 1 место (руководитель Ломакин И.В.)
  • 9.10.15 г. Турнир по футболу «Золотая осень» среди юношей 1-3 курсов (Цикловая комиссия физического воспитания).
  • 16.10.15 г. Шахматы в зачете спартакиады среди техникумов,  3 место(руководитель Ломакин И.В.)
  • 30.10.15 г. Шашки в зачете спартакиады среди техникумов,  3место (руководитель Ломакин И.В.).
  • 20.11.15 г. Настольный теннис в зачете спартакиады среди техникумов, 1 место ( руководитель Любенко А.Н.).
  • 11.1.15 г. Плавание в зачете спартакиады среди техникумов, 2 место (руководитель Ломакин И.В.).
  • 19.02.16  «А ну-ка парни!»- соревнования, посвященные дню Защитника Отечества, 1  курс (горное и автомобильное отделения колледжа) (цикловая комиссия физического воспитания).
  • 18.03.16 г. Баскетбол в зачете спартакиады среди техникумов, 1 место (руководитель Легеда А.П.).

В коледжі є спортивні споруди загальною площею 1630 кв.м. Що становить 2,31кв.м. на одного студента ( при нормі 1,41 кв.м.), відповідно до санітарно-технічних, гігієнічних норм і нормативів.
Спортивні споруди включають:
• Спортивно-оздоровчий комплекс з нестандартним обладнанням на вулиці – 450 кв.м.
• Площадка з міні футболу на вулиці – 450 кв.м.
• Ігровий спортивний 450 кв.м.
• Зал спортивної гімнастики 112 кв.м.
• Зал атлетичної гімнастики 120 кв.м.
Для виконання навчальної програми в повному обсязі коледж використовує приміщення басейну та орендованому спортивну базу міського стадіону КУ «Комплекс спортивних споруд» «Шахтар».
Керуючись положенням про організацію ФВ і масового спорту у ВНЗ в коледжі організовані і проводяться такі навчальні секціі спортивного виховання для юнаків та дівчат:
• Баскетбол
• Волейбол
• Настільний теніс
• Шахи, шашки
• Бадмінтон
• Легка атлетика
• Важка атлетика
• Боротьба Кудо
• Ритмічна гімнастика
• Футбол
В коледжі зареєстровано клуб «Гірник» з 2009 року, який приймає участь в міській спартакіаді серед виробничих колективів міста з 9 видів спорту ( волейбол, бадмінтон, гирьовий спорт, плавання, шахи, шашки, настільний теніс,міні футбол, баскетбол). Також клуб «Гірник» щорічно займає призові місця:
• Обласний турнір пам'яті Желтоухова А.Т.(баскетбол)
• Регіональний турнір з баскетболу
• Стрітбол
• «Різдвяний турнір ш-та Новопавлівська (міні футбол)
• Регіональний турнір пам'яті І.І. Іванова (настільний теніс)
• Гирьовий спорт, змагання на честь шанування 17-ти кратного чемпіона світу Сазонова Н.В.
Щорічно у вересні проводиться «День Здоров’я» для студентів 1-3 курсу (розважальні змагання з 7 видів спорту). У коледжі постійно проводяться спортивно-масові заходи.
На протязі навчального року збірні команди коледжу з різних видів спорту (юнаки – 9 видів, дівчата – 7 видів) приймають участь у обласній спартакіади серед студентської молоді ВНЗ I-III акредитації.

В колледже есть спортивные сооружения общей площадью 1630 кв.м. Что составляет 2,31кв.м. на одного студента (при норме 1,41 кв.м.), в соответствии с санитарно-технических, гигиенических норм и нормативов.
Спортивные сооружения включают:
• Спортивно-оздоровительный комплекс с нестандартным оборудованием на улице - 450 кв.м.
• Площадка по мини футболу на улице - 450 кв.м.
• Игровой спортивный 450 кв.м.
• Зал спортивной гимнастики 112 кв.м.
• Зал атлетической гимнастики 120 кв.м.
Для выполнения учебной программы в полном объеме колледж использует помещение бассейна и арендованную спортивную базу городского стадиона КУ «Комплекс спортивных сооружений» «Шахтер».
Руководствуясь положением об организации ФВ и массового спорта в ВУЗах в колледже организованы и проводятся такие учебные секции спортивного воспитания для юношей и девушек:
• Баскетбол
• Волейбол
• Настольный теннис
• Шахматы, шашки
• Бадминтон
• Легкая атлетика
• Тяжелая атлетика
• Борьба Кудо
• Ритмическая гимнастика
• Футбол
В колледже зарегистрировано клуб «Горняк» с 2009 года, который принимает участие в городской спартакиаде среди производственных коллективов города по 9 видам спорта (волейбол, бадминтон, гиревой спорт, плавание, шахматы, шашки, настольный теннис, мини футбол, баскетбол). Также клуб «Горняк» ежегодно занимает призовые места:
• Областной турнир памяти Желтоухова А.Т.(баскетбол)
• Региональный турнир по баскетболу
• Стритбол
• Рождественский турнир ш-та Новопавловская (мини футбол)
• Региональный турнир памяти И.И. Иванова (настольный теннис)
• Гиревой спорт, соревнования в честь почитания 17-ти кратного чемпиона мира Сазонова Н.В.
Ежегодно в сентябре проводится «День Здоровья» для студентов 1-3 курса (развлекательные соревнования по 7 видам спорта). В колледже постоянно проводятся спортивно-массовые мероприятия.
В течение учебного года сборные команды колледжа по различным видам спорта (юноши - 9 видов, девушки - 7 видов) принимают участие в областной спартакиады среди студенческой молодежи ВУЗ I-III аккредитации.