ГОУ СПО Луганской Народной республики

ДОУ СПО Луганської Народної республіки

Краснолучский
горно-промышленный
колледж

г. Красный Луч, Луганское шосcе, 27

Краснолуцький
гірничо-промисловий
коледж

м. Красний Луч, Луганське шосе, 27

Телефоны горячей линии по реализации
Гуманитарной программы по воссоединению народа Донбасса:
0669905047, (06432) 9-65-71

Обращение директора

Шановні панове!


Я радий вітати Вас на офіційному веб-сайті Краснолуцького гірничо-промислового коледжу - одного з найстаріших навчальних закладів Донбаського регіону. Тут ви можете ознайомитися з багатим історичним минулим коледжу і сьогоднішньою багатогранною навчальною та громадською діяльністю педагогічного колективу викладачів та студентів.

85 років в авангарді освіти - такий славний шлях нашого навчального закладу. Наш навчальний заклад надав путівку в життя тисячям фахівців: гірників, автомобілістів, економістів, комп'ютерників, екологів. Висока кваліфікація викладачів, сучасні технології та методи навчання, атмосфера турботи, підтримки та дружелюбності створюють умови для всебічного розвитку особистості студентів, забезпечують якісну підготовку кваліфікованих фахівців.

Коледж має усі елементи державної та внутрішньої символіки.

Всі студенти нашого навчального закладу можуть навчатися за спеціальностями:

 

 

 • Комп'ютерні системи та комплекси
 • Збагачення корисних копалин
 • Технічна експлуатація та обслуговування електричного і електромеханічного устаткування (по галузях)
 • Економіка і бухгалтерський облік (по галузях)
 • Підземна розробка родовищ корисних копалин
 • Організація перевезень та управління на автотранспорті (за видами)
 • Технічне обслуговування та ремонт автомобільного транспорту
 • Раціональне використання природогосподарських комплексів

Також навчальний заклад має Сертифікат про державну акредитацію на право підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації водіїв – «Водій автотранспортних засобів: категорія «А», «В»,«С», «С1».

Технічні , господарські , адміністративні керівники міста та країни тепло згадують роки своєї юності в КГПК. Студенти і випускники пишаються своїм навчальним закладом, повагу до нього передають дітям і онукам , тому у нас отримували і отримують професію цілі трудові династії.

Якщо ви ще не зробили вибір, приходьте до нас, ми з відкритою душею Вас зустрінемо, як першокурсників Та проводимо в трудовий шлях, як уже висококваліфікованих фахівців.

З повагою, директор коледжу В.В. Шкуть

Уважаемые господа!


Я рад приветствовать Вас на официальном веб-сайте Краснолучского горно-промышленного колледжа - одного из старейших учебных заведений Донбасского региона. Здесь вы можете ознакомиться с богатым исторический прошлым колледжа и сегодняшней многогранной учебной и общественной деятельностью педагогического коллектива преподавателей и студентов.

85 лет в авангарде образования - такой славный путь нашего учебного заведения. Наше учебное заведение предоставило путевку в жизнь тысячам специалистов: горнякам, автомобилистам, экономистам, компьютерщикам, экологам. Высокая квалификация преподавателей, современные технологии и методы обучения, атмосфера заботы, поддержки и дружелюбия создают условия для всестороннего развития личности студентов, обеспечивают качественную подготовку квалифицированных специалистов.

Колледж имеет все элементы государственной и внутренней символики.

Все студенты нашего учебного заведения могут обучаться по специальностям:

 

 

 • Компьютерные системы и комплексы
 • Обогащение полезных ископаемых
 • Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (горное дело)
 • Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
 • Подземная разработка месторождений полезных ископаемых
 • Организация перевозок и управление на автотранспорте
 • Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта
 • Рациональное использование природохозяйственных комплексов

Также учебное заведение имеет Сертификат о государственной аккредитации на право подготовки, переподготовки и повышения квалификации водителей - Водитель автотранспортных средств: категория А , В , С , С1 .

Технические, хозяйственные, административные руководители города и страны тепло вспоминают годы своей юности в КГПК. Студенты и выпускники гордятся своим учебным заведением, уважение к нему передают детям и внукам, поэтому у нас получали и получают профессию целые трудовые династии.

Если вы еще не сделали выбор, приходите к нам, мы с открытой душой Вас встретим, как первокурсников,и проводим в трудовой путь, уже как высококвалифицированных специалистов.

С уважением, директор колледжа В.В. Шкуть